Điều khiển không dây 1 chiều BRC86A22

Điều khiển không dây 1 chiều BRC086A12

Điều khiển điều hòa daikin có dây BRC1E63

Điều khiển có dây 1 chiều BRC073A4

Điều khiển không dây 2 chiều BRC86A21

Điều khiển không dây 2 chiều BRC086A11

Điều khiển có dây BRC1E63

Điều khiển có dây 2 chiều BRC073A4

Mặt nạ âm trần BYFQ60B3W1

- Kiểu: Điều khiển không dây (FDT**VF) - Mã sản phẩm: RCN-T-36W-E - Sản xuất: Thái Lan - Sử dụng cho: Điều hòa Mitsubishi Heavy
- Kiểu: Điều khiển không dây (FDT**VG) - Mã sản phẩm: RCN-T-5AW-E2 - Sản xuất: Thái Lan - Sử dụng cho: Điều hòa Mitsubishi Heavy
- Kiểu: Điều khiển không dây (FDTC) - Mã sản phẩm: RCN-TC-24W-E2 - Sản xuất: Thái Lan - Sử dụng cho: Điều hòa Mitsubishi Heavy
- Kiểu: Điều khiển không dây (FDUM) (FDU) (FDF) - Mã sản phẩm: RCN-KIT4-E2 - Sản xuất: Thái Lan - Sử dụng cho: Điều hòa Mitsubishi Heavy
- Kiểu: Điều khiển không dây (FDEN) - Mã sản phẩm: RCN-E1R - Sản xuất: Thái Lan - Sử dụng cho: Điều hòa Mitsubishi Heavy
- Kiểu: Điều khiển có dây - Mã sản phẩm: RC-E5 - Sản xuất: Thái Lan - Sử dụng cho: Điều hòa Mitsubishi Heavy