Công trình tiêu biểu

HONDA OTO PHỐ HIẾN

HONDA OTO PHỐ HIẾN

Địa Chỉ : 288 Phạm Bạch Hổ, Phường Lam Sơn,  TP. Hưng Yên

Hạng mục công việc được H&H VIETNAM thực hiện :

  •  Hệ thống điều hòa cassete  âm trần cho khối tòa Trưng Bày, Văn Phòng
  • Hệ thống thống gió thống gió, hệ thống tủ điều khiển thích hợp báo cháy

Công trình được thực hiện và bàn giao đúng tiến độ cam kết với chủ đầu tư

Các tin liên quan