+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Công suất lạnh (HP): 4HP + Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Công suất lạnh (HP): 4HP + Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Công suất lạnh (HP): 5HP + Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Công suất lạnh (HP): 5HP + Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Công suất lạnh (HP): 6HP + Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Công suất lạnh (HP): 6HP + Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Công suất lạnh (HP): 8HP + Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Công suất lạnh (HP): 10HP + Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 8HP
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 10HP
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 12HP
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 14HP
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 16HP
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 18HP
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 20HP