+ Loại điều hòa : 2 chiều+ Tính năng : Non - Inverter+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A+ Công suất lạnh (BTU) : 46.000
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 22.500
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 27.000
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 36.500
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 43.000
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 51.000