+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 9.000
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 12.000
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.200
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 8.500
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 11.900
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 17.100
♻️ Trị giá khuyến mãi: 1,450,000 VNĐ- 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.- 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.- Tặng công lắp đặt.- Tặng phiếu bảo dưỡng Miễn phí trị giá 150.000 VNĐ- Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT♻️ LẮP SIÊU TỐC TRONG NGÀY: Hoàn thành đơn hàng trước 12h00.
♻️ Trị giá khuyến mãi: 1,450,000 VNĐ- 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.- 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.- Tặng công lắp đặt.- Tặng phiếu bảo dưỡng Miễn phí trị giá 150.000 VNĐ- Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT♻️ LẮP SIÊU TỐC TRONG NGÀY: Hoàn thành đơn hàng trước 12h00.
♻️ Trị giá khuyến mãi: 1,450,000 VNĐ- 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.- 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.- Tặng công lắp đặt.- Tặng phiếu bảo dưỡng Miễn phí trị giá 150.000 VNĐ- Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT♻️ LẮP SIÊU TỐC TRONG NGÀY: Hoàn thành đơn hàng trước 12h00.
♻️ Trị giá khuyến mãi: 1,500,000 VNĐ- 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.- 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.- Tặng công lắp đặt.- Tặng phiếu bảo dưỡng Miễn phí trị giá 150.000 VNĐ- Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT♻️ LẮP SIÊU TỐC TRONG NGÀY: Hoàn thành đơn hàng trước 12h00.
♻️ Trị giá khuyến mãi: 1,500,000 VNĐ- 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.- 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.- Tặng công lắp đặt.- Tặng phiếu bảo dưỡng Miễn phí trị giá 150.000 VNĐ- Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT♻️ LẮP SIÊU TỐC TRONG NGÀY: Hoàn thành đơn hàng trước 12h00.
♻️ Trị giá khuyến mãi: 1,600,000 VNĐ- 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.- 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.- Tặng công lắp đặt.- Tặng phiếu bảo dưỡng Miễn phí trị giá 150.000 VNĐ- Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT♻️ LẮP SIÊU TỐC TRONG NGÀY: Hoàn thành đơn hàng trước 12h00.
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 18.000
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 20.000
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.000