HÌNH THỨC THANH TOÁN

Để việc thanh toán cũng như việc giao nhận hàng hóa thuận lợi cho hai bên . Quý khách vui lòng chọn phương thức thanh toán thích hợp nhất.

Các phương thức thanh toán như sau:

1) Thanh toán tiền mặt

Quý khách hàng chi trả tiền mặt cho nhân viên hoặc người được uy quyền của H&H VIETNAM để nhận số tiền của quý khách hàng, Kí và xác nhận giao dịch chuyển, nhận hàng hóa và tiền mặt.

2) Chuyển khoản qua ngân hàng tại Việt Nam

Thông tin tài khoản  :

Chủ tài khoản : Công ty tnhh H&H VIETNAM

Số tài khoản  : 0971000009972 – Ngân hàng VietcomBank chi nhánh Nam Hà Nội

Qúy khách chuyển khoản vui lòng ghi rõ nội dung chuyển khoản, thông báo và xác nhận lại thông tin với Nhân viên của H&H VIETNAM

Trong trường hợp có tranh chấp, xử cố trong quá trình chuyển tiền. H&H VIETNAM chỉ xác định chuyển tiền thành công khi có thông báo của Ngân hàng hoặc tin nhắn báo đã nhận tiền.